Vår syn på bemötande & omhändertagande

En absolut förutsättning för en god process är förmågan att erbjuda en tillitsfull relation. Endast då vi är trygga kan en process av läkning etableras.

Vi har vidare en djup kunskap kring att för att läkning ska ske krävs att vårt stress system får vila. Så länge stress systemet i kroppen är påslaget sker ingen läkning.

Vi vet även vikten av självkännedom hos behandlaren som grund för ett lyhört och respektfullt bemötande.

I vår filosofi finns dessa delar: Bemötande, platsens själ, det vi tar i i vår kropp och genom våra sinnen som viktiga pusselbitar i processen.

Saknar bättre bild??

Saknar bättre bild??