Vad vi erbjuder & Vilka behov vi tillgodoser

Som patient på Conscire läkarmottagning får du en egen erfaren personlig läkare respektive psykolog som kan din sjukdomshistoria och ser till att du får behandling som fungerar. Vårt professionella och nära teamarbete arbetar för din hälsa.

Hög tillgänglighet till bedömningar hos Specialistläkare, Psykolog, KBT- psykoterapeut.

Behandling inkl farmaka, psykoterapi KBT, ACT, Mindfulness Baserad Stress Reduktion (MBSR - Evidensbaserad, manualiserad gruppbehandling).”

Conscire läkarmottagning
Saknar bättre bild? Eller så tar vi bort den?

Saknar bättre bild? Eller så tar vi bort den?