• Att vara i gruppen (0-10) 9,35

• Hemuppgifter (0-10) 8,41

• CD/ljudfiler (0-10) 8,35

• Edukativa inslagen (0-10) 8,68

• Kursen som helhet (0-10) 9,47

• Ledarens insats (0-10) 9,56

• Hur mycket har programmet påverkat ditt psykiska mående (0-10) 8,66

• Hur pass mycket har ditt allmänna fysiska mående påverkats av att ha varit med i programmet (0-10) 7,42