Läkarteam

Läkare med specialistkompetens inom psykiatri
Vi är medlemmar i Sveriges Läkarförbund. Psykologer och Psykoterapeuter med särskild kompetens inom depression/ångest, Trauma, smärta och utmattning. Specialistkompetens avseende rehabilitering av högpresterande individer.

Specialkompetens avseende de 5 stora orsakerna till sjukskrivning hos arbetsföra: 
Ångest, depression, utmattning, smärtor och trauma.

Specialistkompetens gällande alla delar av sjukskrivningsprocessen inkl försäkringsmedicinska utredningar och i relation till parterna: Försäkringskassan och arbetsgivaren.

 
Sveriges läkarförbund - Conscire
 

Lärare psykiatrisk yoga

Lärare psykiatrisk yoga

PhD klinisk farmakologi

PhD klinisk farmakologi

Dr Karin Ekdahl

Läkare sedan HT-96. Doktorerat i klinisk farmakologi & Yogalärarutbildning 500 tim. Diagnostik och behandling av stress, kris, depression, ångest, ADHD, Asperger, Bipolär, Psykos och trauma / PTSD.  När jag inte är på Conscires läkarmottagning arbetar jag inom landstingspsykiatrin med att leda mindfulnessgrupper, som överläkare på öppenvård och psykiatrisk avdelning samt vid Karolinska Institutet som lärare på Läkarprogrammet & en mindre del forskning.

Referenser där Karin medverkar

1. DAGENS NYHETER: Forskning visar att meditation får hjärnan att växa : https://www.dn.se/insidan/sa-paverkar-meditation-hjarnan/

2. Läkartidningen: Effekt av mindfulness studerad i amerikansk myndighetsrapport: http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Kommentar/2014/04/Effekt-av-mindfulness-studerad-i-amerikansk-myndighetsrapport/

3. Läkartidningen: Fysisk aktivitet kan rädda psykospatienter från metabola syndromet http://www.lakartidningen.se/Functions/OldArticleView.aspx?articleId=10936

4. Habiliteringsnytt: Att leva ögonblick för ögonblick: http://habilitering.se/om-habilitering-halsa/tidningen-habilitering-nu/nr-3-2014/att-leva-ogonblick-ogonblick

5. Karin Ekdahl om Mindfulness i podcasten: Cyril & Stig I otakt med samtiden: https://www.acast.com/cyrilochstig/-25karinekdahl

6. British Medical Journal: Emergency medicine: Deliberate self-harm patients in the emergency department: factors associated with repeated self-harm among 1524 patients: http://emj.bmj.com/content/28/12/1019.info

7. Journal of Affective Disorders: Can early follow-up after deliberate self-harm reduce repetition? A prospective study of 325 patients. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24148790

8. Forskningsstudie om citalopram: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12968986

9. Doktorsavhandling Karolinska Institutet 2001: http://www.avhandlingar.se/om/CYP2C+19/

10. Lancet: Forskningsstudie om metadon: http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140673600034097/abstract

 
Pia Tengner Conscire Läkarmottagning

Dr Pia Tengner

Läkare sedan 1996. Specialist psykiatri, Med Dr Autoimmuna sjukdomar Karolinska Institutet.

När jag inte arbetar på Conscire läkarmottagning arbetar jag sedan många år vid olika öppenvårdsmottagningar och inom slutenvården, där jag behandlar samtliga psykiatriska diagnosområden (inklusive depressioner, bipolära sjukdomar, olika ångestsyndrom, ADHD, trauma/PTSD, autismspektrumtillstånd, personlighetsrelaterade tillstånd samt psykossjukdomar.

Jag försvarade min doktorsavhandling (PhD) 1999 och har min forskningsbakgrund inom immunologi - reumatologi, och jag är intresserad av att förstå hur inflammation påverkar psykisk ohälsa.

 

Referenser där Pia medverkar

1. Avhandling om molekylära mekanismer för autoimmun inflammation: http://www.avhandlingar.se/avhandling/636b1f05d5/

2. Forskningsstudie om Sjögrens syndrom: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/1529-0131(199812)41:12%3C2238::AID-ART20%3E3.0.CO;2-V/full

 

Dr Nils Joneborg

Specialistläkare psykiatri 2001. Tidigare studierektor Norra Stockholms Psykiatri.Tidigare läkare åt läkare vid Ersta sjukhus.

Mångårig daglig meditationspraktik, utbildad i Mindfulness Based Stress Reduction. Insikten har kommit hur ett mer medvetet sinne ser verkligheten tydligare, utgör grunden för systemtänkande och hjälper oss att möta våra universella, djupt liggande, grundläggande värderingar. Och att helhet, medkänsla och närvaro är grunden för all medicinsk behandling.

Leg psykolog Lotta Kasche: lägg till ordet ”behandling” och ”vid” i ” Stor erfarenhet av behandling vid kris & trauma.

Referenser där Nils medverkar

1. Läkartidningen: Effekt av mindfulness studerad i amerikansk myndighetsrapport: http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Kommentar/2014/04/Effekt-av-mindfulness-studerad-i-amerikansk-myndighetsrapport/

2. SvD ”Större närvaro viktigt i vården”: https://www.svd.se/storre-narvaro-viktig-fraga-i-varden

3. SvD ”Vi har en samtalspartner i oss själva”: https://www.svd.se/vi-har-en-samtalspartner-i-oss-sjalva

4. SvD ”Psykologisk salong blickade inåt”: https://www.svd.se/psykologisk-salong-blickade-ina

 
Lotta Kasche.jpg

Leg psykolog Lotta Kasche

Psykolog sedan 1999, KBT. Stor erfarenhet av behandling vid kris & trauma, både efter olyckor, och drabbande livshändelser.

Lång erfarenhet inom psykosomatik. Komplett utbildning och handleder i Somatic Experiencing (SE). Leder grupper för smärta, utmattnings- och cancerpatienter.