Processen hos oss samt Lokaler

Den personliga mindfulnessbaserade läkarmottagningen i centrala Stockholm. Vi har hög tillgänglighet och har telefon bemannad kontorstid. Övrig tid tar vi emot förfrågningar via fax, e-post och telsvar och återkommer senast morgonen efter vardagar.

Vi erbjuder alltid ett inledande läkarbesök och prioriterar om möjligt multiprofessionella nybesök. Tillsammans med patienten planerar vi för en vårdplan och stämmer av mot ev försäkringsavropare om Du har privat försäkring eller via arbetsgivare om de betalar vården.

Vi erbjuder alltid läkarbesök och eller psykolog/psykoterapeut besök som en grundläggande del av behandlingen. Vid bedömning att det behövs tar vi med sjukgymnast eller arbetsterapeut. Ofta kan ett behandlingserbjudande innehålla en serie psykoterapisamtal.

Våra egna data, visar att behandling som inkluderar både individuella samtal och mindfulness i grupp ger bäst resultat och större mervärde för patienten. Här gör vi tillsammans anpassning utifrån Dina villkor.

Conscire Läkarmottagning ligger centralt i City i kvarteret Kungliga myntet som under många år sen år 1847 inhyste ”Kongl. Mynt- o Controll Werket”. Kvarteret innehåller en vacker gård som Conscire läkarmottagning och andra hyresgäster disponerar. Porten var inte bara en vacker detalj utan omgavs av vaktbostad och murar som fortfarande finns kvar. Tillverkningen skedde i myntverkstaden mitt på gården. Där låg den skyddad av den omgivande bebyggelsen, vilket var nödvändigt då det under marken fanns både guldvalv, silvervalv och kopparvalv. Trots att de sotiga industrilokalerna förvandlades till ljusa och moderna kontor finns historien fortfarande levande och på gården växer norra Europas största valnötsträd (ett av två valnötsträd i Stockholm).

Saknar bättre bild?

Saknar bättre bild?

Saknar bättre bild?

Saknar bättre bild?

Saknar bättre bild?

Saknar bättre bild?

Norra Europas största Valnötsträd

Norra Europas största Valnötsträd