tabell.jpg

• 10 veckors MBSR behandling för Conscire's patienter

• Tolkning av BDI: 10-16 p lindrig, 17-29 måttlig, och 30-62 svår depression

• Tolkning av BAI: 8-15 mild ångest,16-25 moderat ångest, och 26-63 svår ångest